Vil du hjelpe?

Med de tre utbyggingsprosjektene i Fjellhamar sentrum, planlegges det å bygge opp mot 2680 boliger, det vil si ca. 6700 nye innbyggere, det er like mange som i ca 10 stk Tveitablokker, eller like mange som bor på hele Ammerud. Les mer – gå til forsiden

Engasjementet, og støtten til aksjonen i lokalmiljøet, er helt avgjørende i forhold til hva vi klarer å oppnå. Vi har fått en del underskrifter, men vi trenger flere. Foreløpig har vi kun brukt sosiale medier, så nå må vi jobbe for å nå flest mulig av beboerne på Fjellhamar.

Vi arrangerte en dugnad for å få distribuert en info-folder på Fjellhamar. Folderen er ble levert ut i uke 35.

 

Share Button