Media og lenker

Artikler om Fjellhamar / utbygging på Fjellhamar

5. mars 2015 – Romerikes blad “Frp vil ha bilfritt Campus-område på Fjellhamar”

19. mai 2014 – Romerikes Blad “Icopal-planer engasjerte”

19. desember 2013 – Romerikes blad “Her kommer det 80 leiligheter”

30. april 2013 – Romerikes blad “Her vil de bygge 1500 nye boliger”

22. august 2012 – Bygg.no – “Icopal har solgt tomtene på Fjellhamar”

26. august 2011 – Romerikes Blad – “Fjellhamar: Idyllisk tettsted på rett vei”

Lenker
Planprogram
Fjellhamar utvikling 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *