Hvorfor må utbyggingen begrenses

Fortetting
Alle er innforstått med Icopal tomten skal bygges ut med boliger, så “motstanden” dreier seg utelukkende om hvordan og hvor mange enheter som skal bygges.

Når det utvikles prosjekter i denne størrelsen, altså opp mot 2000 boenheter, er det (nesten) alltid på noe perifert plasserte områder i utkanten av eksisterende bebyggelse, som f. eks Lørenskog stasjonsby, eller Tveita og Ammerud i Oslo. Eventuelt er området plassert helt for seg selv, som f. eks. Romsås i Oslo. Når det etableres «nye» boligområder på denne måten, står man litt fritt i forhold fortetting etc., ettersom det i liten grad påvirker områdene rundt.

Fjellhamar er et meget godt etablert område som i all hovedsak består av eneboliger, men også med noen få lavblokker. Icopal tomten ligger plassert midt i senter av dette området, midt blant eksisterende bebyggelse, det er derfor på ingen måte noe nytt boligområde som skal utvikles, men en fortetting av allerede godt etablerte Fjellhamar. Det må naturligvis legges helt andre kriterier til grunn når man skal fortette et godt etablert område, enn om man skal utvikle et nytt «perifert» plassert område. Ved fortetting må hensynet til eksisterende boligmiljøet veie ekstremt tungt.

Eksisterende bebyggelse på Fjellhamar har blitt fortettet mye de siste 20 årene, man må nok likevel være forberedt på at Icopal tomten vil bli bygget ut betydelig tettere enn eksisterende områder. For Icopal tomten diskuteres det imidlertid en tettheten, med opp mot 2000 boligenheter, dvs ca 5000 beboere, som det er vanskelig å finne noe å sammenlikne med i Norge, og dette skal altså skje midt på vel etablerte Fjellhamar. Det skal bygges boliger til flere enn det bor på hele Tveita. Regner vi antall beboere pr mål, blir tettheten eventuelt 4 ganger høyere enn på Tveita, den blir 2,6 ganger høyere enn på Romsås og 5,3 ganger høyere enn på Ammerud.

Bærekraftig fortetting / utbygging på Fjellhamar
Vi mener en bærekraftig utbygging på Icopal-tomten (180 mål) ligger i området 400 – 500 boenheter. Det vil si 920 – 1 150 nye beboere, og en fortetting på ca 6 beboere pr mål. Noe som er på samme nivå som Ammerud, Tveita og Romsås. Fjellhamar Park er en liten tomt og der bør utbyggingen begrenses til 100 – 150 boenheter, det vil gi 250 – 375 beboere.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *