Fakta og sammenligning

Kart_oversiktFjellhamar Sentrum (Icopal-tomten)
Fjellhamar utvikling / Mosking har inngått avtale om kjøp av Icopal-tomten og ønsker å bruke denne til utvikling av boligeiendom. I de nyeste planene inngår også tomten til Fjellhamar skole som en del av utviklingsplanene. Det totale tomtearealet er på ca 180 mål. På tomten ønsker utbyggeren å føre opp 1500 – 2000 boligenheter. I tillegg skal det på tomten etableres skole, handlegate, friområder og noe er satt av til “kultur”. Tomten inneholder dessuten en del areal som ikke kan bebygges, som veier, deler av Fjellhamarelva, eksisterende bebyggelse, bla Stasjonsgården 1 og 2, dvs. Rimi-bygget, bygget med Klavestad, kiosken og Fjellhamar Bistro etc. Det er i tillegg noe fredede bygninger på området.

Areal: ca 180 mål
Antall boenheter: 1500 – 2000
Antall beboere (2,5 pr enhet): 3 750 – 5 000
Antall beboere pr mål: 21 – 28 (da er hele tomten medregnet)

Fjellhamar Park
Vi har ikke så mye info om dette prosjektet, men utbygger er Fjellhamar Park AS som i hovedsak eies av Taraldset eiendom AS. Det jobber med planer om ca 600 boenheter.
Areal: 36 Mål (Usikkert om det er helt presist)
Antall boenheter: 600
Antall beboere (2,5 pr enhet): 1 500

Fjellhamar Sentrum vest
Dette tomten hvor Coop Mega ligger i dag. Dette prosjektet er godkjent av kommunen. Det planlegges 80-90 leiligheter og 4000 kvm næringslokaler. Utbygger er Olavsgaard Eiendom AS
Antall boenheter: 80
Antall beboere (2,5 pr enhet): 200

Andre prosjekter
Det er som også berører Fjellhamar.
Lørenskog stasjonsby: 1200 boenheter
Norbygrenda: 79 enheter

Sammenligning – Oppsummering
Det finnes ikke så mange sammenlignbare utbyggings-prosjekter i Norge. Det nærmeste vi kommer er utbyggingen av drabantbyene i Oslo på 60-70 tallet, eksempelvis Ammerud, Romsås, Tveita. Disse er sammenlignbare med den foreslåtte utbyggingen på Fjellhamar på grunn av at det tett utbygde områder med mange boenheter og de er sammenlignbare i antallet beboere. På en annen måte kan de ikke sammenlignes for drabantbyene ble bygget opp i områder i utkanten av eksisterende bebyggelse, mens på Fjellhamar skal utbyggingen skje midt i et eksisterende boligområde. Vi er positive til utbygging, men vi er skeptiske til en utbygging som, i antall beboere, blir på størrelse med hele Ammerud, og som skal presses inn midt på Fjellhamar. Det gir en boligtetthet som er mer enn 5 ganger høyere enn på Ammerud.

Her følger noen sammenligninger for å illustrere størrelsen og tettheten på utbyggingen som utbyggeren ønsker. Det er naturligvis ikke en sammenligning av arkitektur eller utforming, men kun for å gi et bilde av hvor stort og tett dette er nødt til å bli for å dekke ønskene om antall boenheter. Stedene som er brukt i sammenligningen er valgt fordi de er tett befolket og relativt godt avgrenset, slik at sammenligning er mulig. Det er på ingen måte meningen å stille disse stedene i et uheldig lys.

Tveita blokkene
Boenheter: 273 pr blokk
Lengde: ca 100 m
Bredde: ca. 25 m
Høyde: 13 etasjer

Fakta: Det må ca 10 stk Tveita blokker til for å dekke ønsket om antall boenheter på i Fjellhamar sentrum.

Tveita_blokkene

Ammerud
Beboere: ca 6000
Areal: ca 1 190 mål
Beboere pr mål: 5,0

Fakta: Utbygger ønsker å få plass til ca 5 ganger flere beboere pr mål på Icopal-tomten enn det er på Ammerud

Ammerud

Tveita – hele bydelen
Beboere: 3800
Areal: 576 mål
Beboere pr mål: 6,6

Fakta:Bydelen Tveita i Oslo er en fin sammenligning, for det er omtrent samme antallet beboere utbyggeren ønsker å plassere på Icopal-tomten. Arealet på Tveita er imidlertid 3,2 ganger større, og antallet beboere pr mål på Icopal-tomten blir ca 4 ganger høyere enn på Tveita.

Tveita

Romsås
Beboere: 7000
Areal: 700 mål
Beboere pr mål: 10

Share Button

5 thoughts on “Fakta og sammenligning

 1. M

  Jeg bryr meg egentlig ikke om denne utbyggingen da jeg ikke bor her, men sånn iom at dere sammenligner utbyggingen med Tveita og Ammerud virker det som dere er veldig redd for at Fjellhamar skal bli slik – og rakker ned på de som måtte bo i disse områdene i Oslo? Er det fordi dere ser på Tveita og Ammerud som dårlige steder og bo? Redd for at Fjellhamar skal bli “forpestet” av nybygg som kan gi Fjellhamar “ghetto-preg” og deretter gi Fjellhamar dalende “ekslusivitet”? Get over it! Det bygges over alt. Fjellhamar kan ikke bare skjermes fordi dere som bor dere mener dere bor i Romerikes “Holmenkollen”…..

  Reply
  1. petter@fjellhamar.com Post author

   Vi er helt overbevist om at bokvaliteten på Tveita, Ammerud og Romsås er bra og vi har naturligvis ingenting i mot disse stedene. Disse er brukt fordi det er tett bebygde områder med mye folk. Sammenligningen er gjort utelukkende for å gi et bilde av det omfang, og den boligtettheten, som planlegges. Hvis du leser teksten ser du at det planlegges en tetthet som er 5 ganger høyere enn disse drabantbyene. Vi er ikke i mot utbygging, men omfaget er for voldomt og det er det vi prøver å illustrere.

   Reply
 2. Jarle Amundsen

  Jeg er helt enig i at planene legger opp til en alt for stor tetthet. F.eks. i byområder som Grünerløkka og Sagene er det mye lavere bygninger enn det her her legges opp til. Det er jo nettopp i planleggingen at kommunen har mulighet til å legge føringer for hva slags omgivelser vi skal ha. Det er ikke slik at vi er nødt til å tettpakke befolkningen rundt hver jernbanestasjon. Lørenskog har store ubebodde arealer hvor vi kunne legge til rette for at vi kan bo. Hva med å beholde og utvide det idylliske på Lørenskog? På 60-tallet klarte arkitekter og ingeniører å finne nye måter å bygge blokker av betongelementer svært billig. Det var innovasjon, og gjorde det mulig for mange mennesker å flytte inn i sine egne leiligheter med egne kjøkken, bad, wc og innlagt vann. Nå trenger vi på ny innovasjon: hvordan bygge bolig til den økende befolkning, uten at det leder til ensomhet, isloasjon, betonghelvete og farlige skoleveier. På Fjellhamar har vi plener, trampoliner, bærbusker, parker. Det er ikke flere naboer enn at vi faktisk blir kjent, snakker sammen, og er til hjelp og støtte for hverandre.

  Reply
 3. Kjell Aksel Moen R. Noedraaksv. 14B 1472 Fjellhamar

  For en som har sitt opphav fra Fjellhamar er det begredlig og se at området blir som en Dramant by. Med en fortettning uten like. Bruk vettet til at det ikke skal skje. I dag kan vi se at stedet vårt kan gjøre dette på en annen måte. La gammle skolen stå samt hele skole bebyggelsen kan opp rustes. La ikke bygge haiene ødlegge vårt område. La ICOPALEN bygges om til leiligheter. La Remjordet utenfor videregående skolen være et rekurasjonsområdet for barn, voksene og gamle. evt. la det bygges 2etg.lave bebyggelser i området.
  Vi har det for det meste boliger/ hus i Fjellhamar området. Hva skjer, med traffiken i området , den vil øke
  mist likke mye som i dag med gjennomkjøringer.

  Reply
 4. Arne B

  Gratulerer med godt initiativ og et kjempefint nettsted.

  M sitt innlegg ovenfor er såpass teit at det diskvalifiserer seg selv.

  Forøvrig ser jeg at ved siden av Lørenskog i våre hjerter, er det “miljøpartiene” SV og SP som er mest vasne.
  Det er aldri for tidlig å ta initiativ – selv om politikere har en tendens til å hevde dette – men det kan fort bli for seint.

  STÅ PÅ!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *